top of page

Zpracování a vedení účetnictví

Pro každého klienta navrhujeme účetní systém co možná nejlépe přizpůsobený jeho potřebám a preferencím. Nastavíme Vám členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace s námi zcela dle Vašich požadavků. Snažíme se přitom, aby naše spolupráce byla integrální součástí Vašeho podnikání a námi dodávané účetní informace byly co možná nejlépe využitelné pro Vaše rozhodování a řízení Vaší firmy. Pokud však klient důraz na informační hodnotu účetnictví neklade a je pro něj rozhodujícím, ne-li jediným požadavkem splnění všech zákonných povinností, také naplníme jeho představy. Vedeme potom účetnictví v základní konfiguraci vyhovující platné české legislativě s důrazem na výpočet daňových povinností a snahou o minimalizaci nároků na klientův čas a vynaložené náklady.

 

Vedení účetnictví a s tím spojené služby mohou zahrnovat následující činnosti:

 

 • zpracování účetní osnovy s nastavenou analytickou evidencí dle potřeb klienta,

 • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladů, 

 • příprava a zasílání dokladů klientovi (vystavené faktury, bankovní příkazy), 

 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a knih pohledávek a závazků,

 • vedení knihy dlouhodobého majetku,

 • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností,

 • zpracování účetní závěrky, tzn. rozvahy, výsledovky, přílohy i výkazu cashflow,

 • zveřejnění účetní závěrky zasláním do sbírky listin obchodního rejstříku,

 • poskytování průběžných přehledů výsledku hospodaření (měsíční, kvartální) dle dohody s klientem,

 • inventarizace dlouhodobého majetku,

 • zpětné rekonstrukce a kontroly účetnictví,

 • účetní a daňové konzultace.

bottom of page