top of page

Opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů

 

Od roku 2020 dochází k opětovnému zvýšení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušálních výdajů“) ve všech pásmech na dvojnásobek:

  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 800.000,-  na 1.600.000,- ,

  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 600.000,- Kč na 1.200.000,- Kč,

  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 300.000,- Kč na 600.000,- Kč,

  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti ze 400.000,- Kč na 800.000,- Kč.

  • Vzhledem k nabytí účinnosti daňového balíčku v průběhu roku, je živnostníkům umožněno využít toto zvýšení již za rok 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Povinnost auditu účetních jednotek

 

Pokud povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem neukládá zvláštní předpis, kategorie malých účetních jednotek má resp. nemá tuto povinnost (§ 20) podle nezměněných kritérií  - 40 mil. Kč aktiva celkem, 80 mil. Kč roční úhrn čistého obratu, 50 průměrný počet zaměstnanců (za účetní období ověřované auditorem a za období předcházející):

 

  • u s.r.o. zakládá povinnost auditu překročení dvou z uvedených kritérií

  • u a.s. a u svěřenských fondů překročení jednoho z uvedených kritérií.

 

 

Aktuálně - novinky

bottom of page