top of page

Finanční a ekonomické služby

Kromě účetních a daňových služeb poskytujeme našim klientům i další podpůrné služby. Patří mezi ně zejména ekonomické poradenství a přípravu podkladů pro úvěrové financování.

 

Nejčastěji poskytovanými službami jsou:

 

  • příprava podkladů pro získání úvěru, ekonomické poradenství, zpracování projektů, komunikace s bankou,

  • komunikace a spolupráce s případným správcem konkurzní podstaty,

  • asistence při potřebě nápomoci s běžnou administrativní činností,

  • a řada dalších dle individuálních potřeb.

bottom of page