top of page

Outsourcing mezd a personalistika

Zajistíme vše od zpracování pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech po výpočet hrubé a čisté mzdy a přípravu a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené odvody. Samozřejmostí je poradenství a konzultace v oblasti personální a mzdové legislativy, stejně jako nápomoc s výběrem optimální formy zaměstnaneckého poměru.

 

Outsourcing mezd zahrnuje mimo jiné:

 

 • vypracování pracovních smluv a dohod včetně jejich ukončení,

 • přihlášení/odhlášení organizace a jejích zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,

 • měsíční výpočet hrubé mzdy na základě klientem dodaných podkladů (docházka zaměstnanců),

 • měsíční výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti,

 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců,

 • zpracování a zasílání měsíčních přehledů o vyměřovacích základech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

 • zpracovávání a zasílání hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů,

 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,

 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců,

 • zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců,

 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,

 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců,

 • zpracování a vedení mzdových listů,

 • archivace dokladů.

bottom of page