top of page

Daně a jejich optimalizace

Navrhujeme postupy pro optimalizaci daňových povinností vždy v souladu s platnou legislativou. Zpracováváme veškerá daňová přiznání a hlášení. Samozřejmostí je sledování aktuálních daňových povinností klienta a včasná příprava a zasílání příkazů k úhradě na tyto daně.

 

Naše služby zahrnují mimo jiné následující činnosti:

 

  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob - včetně povinných příloh,

  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob - včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

  • odklad podání přiznání k dani z příjmu do 30. 6.,

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnných hlášení a přenesení povinnosti,

  • zpracování přiznání k dani silniční,

  • revize dříve podaných daňových přiznání s návrhy případných nápravných opatření.

bottom of page