top of page

Daňová evidence

U fyzických osob živnostníků je někdy z důvodu daňové optimalizace výhodnější vést namísto účetnictví daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).  V takovém případě se snažíme i systém vedení daňové evidence nastavit tak, aby kromě zákonem stanovených povinných informací (primárně zjištění daňového základu) poskytl i potřebnou přehlednost a využitelnost v rozhodování klienta.

 

Vedení daňové evidence zahrnuje obvykle následující činnosti:

 

 • kontrola a zaúčtování klientem dodaných dokladů

 • příprava a zasílání dokladů klientovi (vystavování vydaných faktur, zadávání do banky apod.),

 • vedení peněžního deníku a knih pohledávek a závazků,

 • vedení knihy dlouhodobého majetku,

 • u plátců DPH zpracování přiznání k DPH včetně záznamních povinností,

 • zpracování závěrky daňové evidence,

 • poskytování průběžných přehledů o výsledku hospodaření,

 • inventarizace dlouhodobého majetku,

 • zpracování knihy jízd,

 • zpětné rekonstrukce a kontroly,

 • účetní konzultace.

bottom of page