top of page

Zastupování na úřadech státní správy

Zastupujeme klienty dle potřeby při všech jednáních na úřadech a při plnění oznamovacích povinností. Daňové a jiné kontroly pro Vás nebudou starostí. Veškerou komunikaci s úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů zařídíme za Vás. Případná probíhající kontrola se tak Vaší vlastní podnikatelské činnosti nijak nedotkne.

 

Mezi úřady a instituce, s nimiž klient přichází nejčastěji do styku, patří:

 

  • finanční úřad,

  • úřad práce,

  • inspektorát práce,

  • správa sociálního zabezpečení,

  • zdravotní pojišťovny,

  • obchodní rejstřík,

  • Český statistický úřad.

bottom of page