top of page

Změny v dani z příjmů fyzických osob od roku 2017

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění

  • Dochází ke zvýšení limitů pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění placené zaměstnancům z 30 000 Kč (platných v roce 2016) na 50 000 Kč ročně.

  • Zvýšila se také nezdanitelná částka, kterou lze odečíst u fyzické osoby od základu daně, na penzijní připojištění z 12.000,- korun na 24.000,- korun (použije se pro zdaňovací období 2017)

  • Zvýšil se i odpočet na životní pojištění z 12.000,- korun na 24.000,- korun (použije se pro zdaňovací období 2017)


Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Pro celý rok 2017 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. U zaměstnanců se nová výše daňového zvýhodnění bude aplikovat podobně jako v loňském roce až od měsíce zveřejnění zákona ve Sbírce, tj. pravděpodobně ve mzdách za duben 2017, které se počítají v květnu.

  • 13 404 Kč (1 117 Kč za měsíc) na první dítě – beze změny,

  • 19 404 Kč (1 617 Kč za měsíc) na druhé dítě,

  • 24 204 Kč (2 017 Kč za měsíc) na třetí a další dítě.

Stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou

Došlo ke zmírnění podmínek pro stanovení daně paušální částkou. Nově bude moci požádat o stanovení daně paušální částkou i fyzická osoba, která má zaměstnance. Úlevy v oblasti EET pro fyzické osoby využívající daně paušální částkou nebyly schváleny.

Omezení paušálních výdajů

Za rok 2017 si ještě bude moci poplatník zvolit, zda si vybere úpravu pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje bez možnosti slevy na manžela/ku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě. Za zdaňovací období 2016 se použije dosavadní úprava, tj. bez možnosti uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě a limit výdajů:

  • paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 1 600 000 Kč,

  • paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 1 200 000 Kč,

  • paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 800 000 Kč,

  • paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 600 000 Kč.

bottom of page