top of page

Správa DPH ve sdružení od ledna 2019

Pro všechny společnosti (dle dřívější terminologie „sdružení bez právní subjektivity“) platí, že k 31. 12. 2018 končí přechodné období, po které mohly tyto společnosti postupovat ve správě DPH podle starého způsobu. Od ledna 2019 již všechna „sdružení“ musí respektovat nová pravidla daná zákonem o DPH.


Podle přechodných ustanovení této novely si mohli společníci – plátci DPH, jestliže společnost byla založena před novelou, vybrat, zda budou do 31. 12. 2018 postupovat podle dříve platného znění ZDPH, nebo přizpůsobí své fungování pro účely daně z přidané hodnoty novým pravidlům. Pokud společníci využili možnost „odsunu“ nových pravidel, mohou tak činit pouze do konce roku 2018, od ledna 2019 musí postupovat podle nových pravidel.


Nová pravidla lze stručně shrnout tak, že každý společník si samostatně, individuálně plní své povinnosti a uplatňuje práva ve vztahu k DPH.Zdroj: živnostník.cz, běhounek.eu


bottom of page