top of page

Strop paušálních výdajů 2018

Fyzické osoby samostatně výdělečně činné mohou v daňovém přiznání využít paušálních výdajů. V letošním roce ale došlo ke snížení stropu těchto výdajů.


Paušálním výdajům se říká „paušální“ proto, že se počítají zákonem stanoveným procentem z příjmů ze samostatné činnosti, žádné další výdaje již uplatnit nelze.


V rámci jednoho dílčího základu daně – v našem případě ze samostatné činnosti – nelze kombinovat paušální a skutečné (prokázané) výdaje. Je ale možné změnit z roku na rok způsob uplatňování výdajů – z paušálních na prokazované a naopak.

Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, zůstane na 1 milionu korun. Paušál jde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně jde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč

  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč

  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Snížení hranice na stávající úroveň přinesl loňský daňový balíček. Zároveň s tím se však OSVČ s paušály vrátila možnost využití daňového zvýhodnění na dítě a slevy na manželku (manžela).

bottom of page