top of page

Změny daně z příjmů platné od roku 2018

Omezení paušálních výdajů

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Výdaje v roce 2018:

  • paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná živnost) – maximální výdaj 800 000 Kč,

  • paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) – maximální výdaj 600 000 Kč,

  • paušál 40 % (ostatní podnikání) – maximální výdaj 400 000 Kč,

  • paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – maximální výdaj 300 000 Kč.

Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách. Zaměstnání malého rozsahu

U příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do 2 500 Kč měsíčněbudeme uplatňovat srážkovou daň. Podobně jako dosud u dohod o provedení práce do 10 000 Kč dle § 6 odst. 4 ZDP. Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání.

Omezení daňového bonusu na dítě

Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy podle § 6 až § 9 ZDP. Od roku 2018 se do příjmů pro nárok na daňový bonus nebudou počítat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Pro získání nároku na daňový bonus bude muset mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).


bottom of page