top of page

Od ledna 2016 se mění sociální pojištění

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se opět odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2016. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2016 zvyšuje na 1 296 288 Kč.


Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvýší o 29 Kč ze současné částky 1943 Kč na 1972 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste o 11 Kč. Záloha se zvedne ze současných 778 Kč na 789 Kč.


Protože od roku 2016 dochází ke zrušení druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, nejsou již zálohy rozděleny dle účasti v tomto pilíři. Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy jsou stejné pro všechny pojištěnce, dělí se pouze dle výdělečné činnosti hlavní a vedlejší.


Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění nadále činí 115 Kč.


Platnost změny u sociálního pojištění je odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Nová měsíční záloha se odvádí až za měsíc, kdy byl odevzdán přehled za uplynulý rok. „Při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 například v březnu 2016 se zaplatí nová měsíční záloha poprvé od 20. dubna 2016 a tato nová měsíční záloha se bude platit až do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 v roce 2017.

bottom of page