top of page
EU_PF_2023.jpg

Novinky na blogu

Změny pro rok 2023
 

  • Zvyšují se minimální zálohy pro OSVČ sociálního a zdravotního pojištění a to sociální pojištění na 2.944,- korun a zdravotní pojištění na 2.722,- korun (platí v případě, že hradíte pouze minimální zálohy). 

  • Od 1.1.2023 se zvyšuje limit pro povinné plátcovství na 2 mil. Kč

  • Maximální částka "školkovného" na jedno dítě se od 1. ledna 2022 zvyšuje z 15.200,- korun na 16.200,- korun.

  • V roce 2022 platí, že si poplatník může ročně uplatnit 15.204,- korun na první vyživované dítě, na druhé činí částka 22.320,- korun a na třetí a každé další se jedná o částku 27.840,- korun. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek.

  • Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu (tj. obecně do 10. ledna).

  • Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6.208,- korun. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2.722,- korun, minimální sociální pojistné ve výši 3.386,- korun, a daň z příjmů ve výši 100,- korun. Poplatníci, kteří již vstoupili do paušálního režimu, by si tak měli změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši od ledna 2023. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

  • Silniční daň se zcela ruší pro osobní automobily a dodávky do 12 tun. Silniční daň pro nákladní vozidla nad 12 tun max. hmotnosti se zásadně snižuje. Změna je aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022.

  • Od ledna 2023 se zvýší z původních 16.200,- korun minimální mzda o 1100,- korun na 17.300,- korun.

bottom of page